ข่าว กศน.
ประกาศโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ (อ่าน 329) 08 พ.ย. 62
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 750) 02 ม.ค. 60
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 640) 27 ธ.ค. 59
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 (อ่าน 643) 26 ธ.ค. 59
ร่าง ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 643) 26 ธ.ค. 59
คำอธิบายรายวิชา 2/2559 (อ่าน 713) 26 ธ.ค. 59
ผังการออกข้อสอบและตารางวิเคราะห์ 2559 (อ่าน 1232) 26 ธ.ค. 59
ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบายในการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 415) 25 ธ.ค. 59
งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560 (อ่าน 418) 25 ธ.ค. 59
งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 (อ่าน 411) 21 ธ.ค. 59
เรื่องกำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมและกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้ (อ่าน 418) 21 ธ.ค. 59