ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการทดสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียน ศรช. ศรช. ม.๔ พล ๑ รอ. (อ่าน 53) 21 ต.ค. 65
จัดการเรียนการสอน รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่ม ยศ.ทบ ในรูปแบบ Online และ Onsite (อ่าน 64) 21 ต.ค. 65
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต ศรช.ป.๑พัน.๑รอ. (อ่าน 47) 21 ต.ค. 65
เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ “ ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation” (อ่าน 56) 21 ต.ค. 65
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ศรช. กองทัพภาคที่ ๑ ระดับประถมศึกษา รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ (อ่าน 54) 21 ต.ค. 65
จัดกิจกรรมสอบเก็บคะแนนกลางภาค ศรช.กองพล.ปตอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 53) 21 ต.ค. 65
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาไทย ศรช.กรมสรรพาวุธทหารบก (อ่าน 42) 21 ต.ค. 65
จัดกิจกรรมสอบเก็บคะแนนกลางภาค (อ่าน 45) 21 ต.ค. 65
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 79) 21 ต.ค. 65
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 92) 10 ส.ค. 65
จัดการเรียนการสอน วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ (อ่าน 90) 10 ส.ค. 65
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 91) 04 ส.ค. 65
กิจกรรมออมเงิน (โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง) (อ่าน 231) 14 พ.ย. 64
ขยายระยะเวลารับสมัครเรียนถึง 15 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 323) 02 พ.ย. 64
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (อ่าน 246) 02 พ.ย. 64
กศน.เขตดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 447) 03 ต.ค. 64
ประะกาศราคคากางจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 232) 14 ก.ค. 64
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน (อ่าน 261) 28 ม.ค. 64
วันที่ 13 มกราคม 2564 นายนาวี แก้วประไพ ผู้อำนวยการ กศน.เขตดุสิต ประชุมบุคลากร กศน.เขตดุสิตทางออนไลน์ ผ่านระบบไลน์ (อ่าน 281) 15 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 251) 12 ม.ค. 64
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 395) 16 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา (อ่าน 301) 14 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 612) 21 ม.ค. 63
ประกาศโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ (อ่าน 286) 08 พ.ย. 62
วันที่ 12 พ.ค. 2562 เป็นวันเปิดเรียน และปฐมนิเทศนักศึกษา พลเรือนทั้งนักศึกษาใหม่ และเก่า ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (อ่าน 431) 01 พ.ค. 62
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม) (อ่าน 418) 01 ก.พ. 62
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียน2/2561 (อ่าน 367) 27 ธ.ค. 61
วันที่ 16-17 มีนาคม 2562สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 427) 04 ธ.ค. 61
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สอบ N-net (อ่าน 408) 04 ธ.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 401) 13 ก.ย. 61