ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ศรช.กองพลที่ ๑ รอ.
วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายนาวี แก้วประไพ ผู้อำนวยการ กศน.เขตดุสิต มอบหมายให้นางสาวพรพิมล เสาเปรีย ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ แก่นักศึกษา ศรช.กองพลที่ ๑ รอ. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,15:57   อ่าน 18 ครั้ง