ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ศรช.กรมการทหารสื่อสาร
วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายนาวี แก้วประไพ ผู้อำนวยการ กศน.เขตดุสิต มอบหมายให้ครูยุพาวรรณ แก้วดวงตา ครู กศน.ตำบล และครูณัฐกัลญาณี เพ็ชรนิล ครู ศรช. ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศรช.กรมการทหารสื่อสาร
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,15:54   อ่าน 16 ครั้ง