ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการทดสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียน ศรช. ศรช. ม.๔ พล ๑ รอ.
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายนาวี แก้วประไพ ผู้อำนวยการ กศน.เขตดุสิต มอบหมายให้
นางสาวจิตต์ชนก โลศิริ ครู กศน.ตำบล, นายวิทยา  เจือจันทร์ ครู กศน.ตำบล และ นางสาวเนติกานต์ พงศาปาน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดำเนินการทดสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียน ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ด้วย โปรแกรม Quizizz ศรช. ม.๔ พล ๑ รอ.

รูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2565,13:20   อ่าน 54 ครั้ง