ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายระยะเวลารับสมัครเรียนถึง 15 พฤศจิกายน 2564
�� ข่าวด่วน �� กศน.เขตดุสิต ขยายระยะเวลารับสมัครเรียน ถึง 15 พฤศจิกายน 2564 นี้
หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ทาง กศน.เขตดุสิต หรือ ทางลิงค์ออนไลน์ ได้เลย
.
 
 รายละเอียดดังนี้
.
รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2564 เปิดรับสมัคร 1-31ตุลาคม 2564 
  หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สามารถเทียบโอนได้) 
⭐️เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ใบ (ในกรณีที่เรียนประถมศึกษาไม่ต้องใช้วุฒิเดิม)
4.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 4 ใบ
5.เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา(6เดือนจบ) ค่าธรรมเนียม 3,000.- บาท 
⭐️เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ใบ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ใบ (ในกรณีที่เรียนประถมศึกษา ไม่ต้องใช้วุฒิเดิม)
4.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว  4 ใบ
5.ใบรับรองการทำงาน(ระบุระยะเวลาการทำงาน เกิน1ปี ขึ้นไป) 
6.เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
สนใจสมัครเรียนคลิกเลย
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,11:59   อ่าน 275 ครั้ง