ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 41) 10 ส.ค. 65
จัดการเรียนการสอน วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ (อ่าน 39) 10 ส.ค. 65
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 40) 04 ส.ค. 65
กิจกรรมออมเงิน (โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง) (อ่าน 176) 14 พ.ย. 64
ขยายระยะเวลารับสมัครเรียนถึง 15 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 275) 02 พ.ย. 64
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (อ่าน 196) 02 พ.ย. 64
กศน.เขตดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 351) 03 ต.ค. 64
ประะกาศราคคากางจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 189) 14 ก.ค. 64
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน (อ่าน 226) 28 ม.ค. 64
วันที่ 13 มกราคม 2564 นายนาวี แก้วประไพ ผู้อำนวยการ กศน.เขตดุสิต ประชุมบุคลากร กศน.เขตดุสิตทางออนไลน์ ผ่านระบบไลน์ (อ่าน 238) 15 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 212) 12 ม.ค. 64
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 350) 16 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา (อ่าน 252) 14 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 566) 21 ม.ค. 63
ประกาศโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ (อ่าน 243) 08 พ.ย. 62
วันที่ 12 พ.ค. 2562 เป็นวันเปิดเรียน และปฐมนิเทศนักศึกษา พลเรือนทั้งนักศึกษาใหม่ และเก่า ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (อ่าน 395) 01 พ.ค. 62
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม) (อ่าน 375) 01 ก.พ. 62
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียน2/2561 (อ่าน 324) 27 ธ.ค. 61
วันที่ 16-17 มีนาคม 2562สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 387) 04 ธ.ค. 61
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สอบ N-net (อ่าน 365) 04 ธ.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 355) 13 ก.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 557) 13 มิ.ย. 61
แก้ไขประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน (อ่าน 308) 12 มิ.ย. 61
ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน (อ่าน 348) 06 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครู ศรช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และสถานที่สอบ (แผนที่แนบท้าย) (อ่าน 672) 06 มิ.ย. 61
เว็บบันทึกข้อมูลการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 61 (อ่าน 622) 22 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปี 2560 (อ่าน 801) 04 ก.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งลูกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเอกชน (อ่าน 664) 02 ก.ค. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างในตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (อ่าน 6144) 16 มิ.ย. 60
ตารางกำหนดการสอบ ครู ศรช. ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 642) 26 มี.ค. 60