ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา สำหรับนักศึกษา กศน.เขตดุสิต เพื่อกิจกรรมจิตอ
วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ กศน.เขตดุสิต จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา สำหรับนักศึกษา กศน.เขตดุสิต เพื่อกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "การสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาและชุมชน" เพื่อปลูกจิตอาสาให้กับนักศึกษาได้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษารู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม และพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยมีนายนาวี แก้วประไพ ผู้อำนวยการ กศน.เขตดุสิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2565,17:02   อ่าน 111 ครั้ง