ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
( จำนวน 5 รูป / ดู 106 ครั้ง )
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา สำหรับนักศึกษา กศน.เขตดุสิต เพื่อกิจกรรมจิตอ
( จำนวน 5 รูป / ดู 147 ครั้ง )
กศน.เขตดุสิต ประชุมออนไลน์บุคลากร วันที่ 3 เม.ย.63
( จำนวน 5 รูป / ดู 341 ครั้ง )
กศน.เขตดุสิต มอบหน้ากากผ้าให้ สำนักงาน กศน.กทม. จำนวน 50 ผืน วันที่ 25 มี.ค.63
( ดู 361 ครั้ง )
กศน.เขตดุสิต มอบเจลแอลกออล์ ให้สำนักงานเขตดุุสิต วันที่ 18 มี.ค.63
( ดู 378 ครั้ง )
ครงการเดินการกุศลเพื่อโครงการลูกเสือ "ticke to Life Thailand"
( ดู 398 ครั้ง )
21-23 พ.ค. 2562 ผอ.และคณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ Google classroom
( จำนวน 4 รูป / ดู 591 ครั้ง )
19 พ.ค. 62 ผู้อำนวยการ ให้โอวาทและแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือน ปีการศึก
( จำนวน 6 รูป / ดู 515 ครั้ง )
14-16 พ.ค. 62 ผู้อำนวยการมอบหมายให้ครูจิระวัฒน์ ไปเป็นวิทยากรgoogle classroom รุ่นที่1 ณ ชลพฤษ์ รีสอ
( จำนวน 6 รูป / ดู 389 ครั้ง )
9-11 พค. ครูกศน.เขตดุสิตร่วมโครงการสะเต็ม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์คลองเตย
( จำนวน 4 รูป / ดู 456 ครั้ง )