การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ตารางสอบ N - NET ครั้งที่ 1/2558
ตารางสอบ N - NET  ครั้งที่ 1/2558
รายชื่อนักศึกษาสอบ N - NET ครั้งที่ 1/2558
รายชื่อนักศึกษาสอบ N - NET ครั้งที่ 1/2558
ระดับ ม.ต้น  75  คน
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.83 KB
รายชื่อนักศึกษาสอบ N - NET ครั้งที่ 1/2558
รายชื่อนักศึกษาสอบ N - NET ครั้งที่ 1/2558
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 26 คน
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.74 KB
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 888.51 KB
หลักสูตรรายวิชาบังคับ สาระการประกอบอาชีพ
หลักสูตรรายวิชาบังคับ สาระการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.55 KB
หลักสูตรรายวิชาบังคับ สาระการพัฒนาสังคม

หลักสูตรรายวิชาบังคับ สาระการพัฒนาสังคม

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.2 KB
หลักสุตรรายวิชาบังคับ สาระความรู้พื้นฐาน
หลักสุตรรายวิชาบังคับ สาระความรู้พื้นฐาน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 431.16 KB
หลักสูตรรายวิชาบังคับ สาระทักษะการดำเนินชีวิต
หลักสูตรรายวิชาบังคับ สาระทักษะการดำเนินชีวิต
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.98 KB
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
หลักสูตรรายวิชาบังคับ สาระทักษะการเรียนรู้
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.77 KB
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 827.69 KB
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.18 KB
ข้อมูลสารสนเทศ จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนแยกตามรายแขวง ปีการศึกษา 2554 - 2558

ข้อมูลสารสนเทศ จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนแยกตามรายแขวง ปีการศึกษา 2554 - 2558

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.63 KB
ข้อมูลสารสนเทศ สรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ปีการศึกษา 2554 - 2558

ข้อมูลสารสนเทศ สรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ปีการศึกษา 2554 - 2558

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
ข้อมูลสารสนเทศสรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนและจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2554 - 2558
สรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนและจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2554 - 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.27 KB
ข้อมูลสารสนเทศสรุปจำนวนนักศึกษาจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2554 - ปัจจุบัน
ข้อมูลสารสนเทศสรุปจำนวนนักศึกษาจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2554 - ปัจจุบัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.38 KB
ผลการสอบ N - NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการสอบ N - NET ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2557  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.88 KB
ผลการสอบ N - NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการสอบ N - NET  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2557  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.41 KB
ผลการสอบ N - NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา
ผลการสอบ N - NET  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2557  ระดับประถมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.11 KB