การเทียบระดับการศึกษา
แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์
แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.63 MB
ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 327.46 KB
คู่มือการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559