กศน.แขวงวชิรพยาบาล
บุคลากร กศน.แขวงวชิรพยาบาล
ที่ตั้งแขวง
ท่าวาสุกรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ